قوانین و مقررات

مرحله 1 :هر شخص حقیقی یا حقوقی ابتدا درخواست عضویت در شبکه بازارتهاترایرانیان را ثبت می نماید.
مرحله 2 : سپس هرعضو عرضه و تقاضای خودرا اعلام می نماید .
مرحله 3 : بازار تهاتر ایرانیان با بازاریابی پویا و دقیق این اعضا را به هم متصل میگرداند.
مرحله 4: عضو فروشنده بایست در قبال کالای فروخته شده خود معوضی دریافت نماید؛ اما لزومی نیست معوض را فقط از خریدار خوددریافت کند بلکه می تواند از تمامی اعضای این شبکه , بسته به نیاز خود دریافت نماید.