مزایای عضویت در بازار تهاتری ایرانیان چیست؟


تشکیل بازار تهاتری نوین از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان و دریک بازار شبکه ای و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، باعث کاهش هزینه مبادله و در نتیجه افزایش تقاضا و متعاقبا افزایش ظرفیت تولید می گردد. لذا تشکیل این بازار می تواند مورد علاقه بسیاری از تولید کنندگان که ظرفیت تولید اضافی دارند و بسیاری از خریداران که با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، و دولت که همواره به دنبال اجرای سیاستهایی است که اقتصاد ملی را از ورطه رکود نجات دهند، باشد.
امکان افزایش ظرفیت فروش
دسترسی به بازارهای جدید
فعالیت در یک شبکه بازار رقابتی
استفاده از ظرفیت تولید اضافی
کمک به ارتقای کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده
کمک به کاهش قیمتها
امکان فعالیت در دوران رکود اقتصادی
امکان تبدیل محصول به مواد اولیه بدون نیاز به نقدینگی
امکان ورود کالاها و خدمات انبار شده در چرخه اقتصادی
تقویت کیفیت استانداردهای کالاها و خدمات عرضه شده
تجارت مستمر و پایدار
تامین بخشی از تقاضا برای کالاها و خدمات مورد نیاز بدون پرداخت وجه نقد
امکان استفاده از تخفیف مناسب
امکان انجام فعالیت بورس و به کارگیری سرمایه مازاد در این مسیر
کاهش هزینه معاملات
شفاف سازی جریان معاملات رایج
تقویت پایه های اقتصاد از طریق گسترش فرهنگ پرداخت مالیات