بازار تهاتر ایرانیان | ثمین سررسید بازار تهاتر ایرانیان | روش عضویت

روش عضویت در بازار تهاتر ایرانیان

هر شخص حقیقی یا حقوقی که ارائه کننده ویا متقاضی دریافت کالا، خدمات واملاک می باشد. می تواند متقاضی عضویت در بازار تهاتری ایرانیان شود .شخص متقاضی می تواند از طریق همین سایت یا از طریق مراجعه حضوری به بازار تهاتر ایرانیان و یا از طریق بازاریابان بازار تهاتر ایرانیان ، در خواست فرم عضویت خود را همراه با مدارک مورد نیاز، ارائه کند . درخواست ارائه شده شده از طرف متقاضیان عضویت ،توسط بازار تهاتری بررسی و صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اولیه درخواست عضویت بررسی گردد .
پس از آن توسط مدیریت امور اعضای بازار با شما تماس گرفته می شود تا با همراه داشتن اصل و کپی مدارک مورد نیاز به مدیریت اعضای بازار مراجعه نمایید. فردی که به مدیریت امور اعضای بازار مراجعه می نماید , باید خود شخص حقیقی یا نماینده رسمی آن باشد و برای شرکت ها و اشخاص حقوقی باید خود صاحب امضای مجاز و یا نماینده رسمی با ارائه برگه وکالت مراجعه نماید.
پس از مراجعه حضوری شما و تطبیق کپی برابر اصل مدارک مورد نیاز، فرمها و قراردادهای بازار باید توسط شخص صاحب امضای مجاز امضا گردد و پس از آن توسط مدیر عامل بازار نیز امضا می گردد و شما به عضویت رسمی بازار در می آیید و اطلاعات کامل شما به همراه اطلاعات کامل مربوط به کالا ها و خدمات مورد نیاز یا قابل عرضه شما دریافت می گرددو بر روی سایت بازار نیز قرار می گیرد. و به شما یک کد عضویت عضویت بازار و نام کاربری سایت تعلق می گیرد. و تهاتر کارتهای اولیه با اعتبار صفر ریال برای شما صادر می گردد .
از این مرحله به بعد اگر احتیاج به در یافت اعتبار جهت خرید در بازار را داشته باشید می توانید درخواست دریافت اعتبار خود را به معاونت اعتبارات بازار ارائه نمایید.